Stichting Walkyre Echo's​

Missie NOORD

Visie en missie

Wij willen met NOORD in het centrum van de provincie Groningen een hoogwaardige en spraakmakende productie neerzetten, die mensen naar deze regio trekt en recreatief-economische omzet genereert en die jongeren inspireert en perspectief biedt.  Daarmee draagt NOORD bij aan het elan, leefbaarheid en de toekomst van het Noorden.

De visie van NOORD is gebaseerd op de actuele geschiedenis: een landschap waarin vele organisaties en partijen vanuit hun eigen positie hun verhaal vertellen. De missie van NOORD is deze verhalen aan elkaar te verbinden. Met het doel om samen de leefbaarheid, economie en gezondheid op een positieve en cultureel vernieuwende manier onder de aandacht te brengen en te stimuleren.

Wij willen cultureel leiderschap tonen in deze tijden van verandering en ruimte voor verbeelding creëren.

Wij zoeken actief verbinding en samenwerking met bewoners, organisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio Groningen.

Wij willen een podium bieden aan jong talent, participatie van bewoners en inzetten op een educatief traject.

Met de multimediale voorstellingen Walkyre Echo’s in 2011, Terugkeer naar Gaia in 2014 en Onderweg naar later  2016, heeft creator Geke Hoogstins i.s.m. Stichting Walkyre Echo’s bewezen op professionele wijze een meerwaarde in de Drentse cultuur- en theaterwereld te zijn.

Zowel financieel (ruim 35% eigen inkomsten) als promotioneel (alle voorstellingen uitverkocht) waren de voorstellingen een succes. De voorstelling Onderweg naar later ( Emmen 2016), heeft ook landelijk een zeer goede pers gekregen (AD, Telegraaf, Musicalworld) en is als zeer professioneel en een aanwinst voor de noordelijke theaterwereld genoemd.

Uw gift is aftrekbaar

Stichting Walkyre Echo’s is een door de belastingdienst erkende ANBI Stichting. Dit betekent dat uw gift, onder voorwaarden, aftrekbaar is. Meer informatie hierover leest u via deze link.

Bestuur Stichting Walkyre Echo's

Het bestuur van de Stichting Walkyre Echo’s is eindverantwoordelijk voor de voorstellingen die namens de stichting worden verzorgd. Het bestuur van de Stichting Walkyre Echo’s bestaat uit 4 leden en vergadert maandelijks.

Toine van Bijsterveldt

voorzitter

Ger Wind

secretaris

Jan Albert Westenbrink

penningmeester

Harm Post

bestuurslid